Tendals verticals

Tendals verticals interiors

Els tendals verticals interiors amb la seva línea essencial i discreta, són adequats per cobrir finestres i vidrieres. Hi ha diferents models d’instal•lació i funcionalitat per adequar-hi a la necessitat de cada lloc.
Tendals verticals

Tendals enrollables de caiguda vertical, que poden ser motoritzats o manuals.

Aquests tendals, molt actuals, acostumen a instalar-se en balconeres o finestrals i poden aturar parcial o totalment la penetració de la llum a l’interior, en funció del model i el teixit.

Els laterals estan guiats per un cable per millor subjecció.